activitats infants - objectius

L’objectiu de la Sala és el desenvolupament i la obertura de la persona gràcies a les arts del circ i la dansa.

Prendre en consideració el comportament actiu dels infants, per tal d’afavorir el seu desenvolupament motor, afectiu i cognoscitiu. La preocupació és preservar la motivació dels alumnes per  l’aprenentatge respectant les seves singularitats individuals.

La voluntat de La Sala és participar en la seva obertura al grup -l’espai de circ permet una experiència de grup diferent de la de la classe de l'escola- a més de fer-li adquirir autonomía i responsabilitat.

És també l’objectiu de La Sala la correcta formació dels alumnes que, descobrint el circ amb nosaltres i tenint les condicions necessàries i el recolzament dels pares, vulguin evolucionar cap a una futura formació superior en les Arts del Circ i la Dansa.

 

Tornar