activitats infants - com ho fem

Nens i nenes comencen a partir dels 5 anys.

En aquesta primera etapa, la espontaneïtat del moviment permet reforçar –tot jugant- aprenentatges motrius. En aquesta primera etapa, els exercicis són limitats i concentrats més en el desenvolupament de les capacitats motrius generals que sobre les tècniques de circ pròpiament dites. Per això nosaltres oferim una hora a la setmana de treball corporal a partir de la dansa, i una hora on fan la descoberta de les tècniques del circ a travès del joc: coordinació, equilibri, ritme, creativitat... Considerem que una bona motricitat general és el més important per a una futura activitat de circ.

És a partir dels 7 anys quan comencem a aprofondir en la pràctica de les tècniques del circ: continuem amb dues hores setmanals de treball: una de tècniques de circ i una de dansa: Mitjançant diferents jocs i situacions, l’infant experimentarà amb els diferents elements del circ: els equilibris (la bola, el cable), les acrobàcies, el trapezi a baixa alçada, les nocions de malabarisme (pilotes, mocadors, plats xinesos, diàbolos...) evidentment sense exercicis de risc o amb un risc molt controlat. Les sessions s’adapten a les seves capacitats motrius i físiques.
És un període de preparació on proven totes aquestes disciplines, per  reconèixer i familiaritzar-se amb les pròpies (noves) sensacions, mentre continuen enriquint amb la dansa el seu llenguatge corporal i les seves habilitats, ja que el circ demana una bona condició física, flexibilitat, direcció i concentració.

El plantejament és que encara que no facin del circ el seu ofici, nenes i nens hagin desenvolupat i enriquit les seves capacitats físiques i expressives.

És molt important tenir sempre en compte la connotació lúdica que l'activitat de circ té per a nens i nenes. La memòria per a un infant és l’espectacle, els colors, la música, els números impressionants que elles mateixes poden crear… Això és el que troben a l’espai de circ i dansa.

Tornar